Mēs soc.tīklos:
Pirkuma grozs
Daudzums:
0 gab.
Summa:
0.00 EUR
 
Preču iegādes noteikumi
Distances līgums
 
[1.] Vispārīgie noteikumi:
1. SIA "Elitera", reģ.Nr. 41503065207, turpmāk – Pārdevējs, interneta veikalā www.elitera.lv piedāvāto preču pārdošana notiek saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumiem Nr. 255 "Noteikumi par distance līgumu", Pārdevējam un Pircējam slēdzot distances līgumu.
2. Visas www.elitera.lv izvietotās preces tiek pārdotas par cenām, kas norādītas pie preces pasūtījuma iesniegšanas brīdī. Cenas ir norādītas euro valūtā, tajās ir iekļauti visi nodokļi, tai skaitā Pievienotās vērtības nodoklis (21%). Preces cenā netiek iekļauta maksa par preces piegādi.
 Pircējs var izvēlēties vienu no sekojošiem preces un tās piegādes apmaksas veidiem:
- veicot priekšapmaksu ar bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas norēķinu kontu;
-  skaidrā naudā preces saņemšanas brīdī (ja prece tiek saņemta veikalā “Elitera” Saules ielā 70, Daugavpilī);
-  ar bankas norēķinu karti (ja prece tiek saņemta Pārdevēja veikalā Saules ielā 70, Daugavpilī)
 
3. Akcijas cenas precēm un preču grupām ir spēkā, kamēr attiecīgā prece atrodas Pārdevēja noliktavā.
 
4. Pircējs var izvēlēties vienu no sekojošiem preces saņemšanas veidiem:
4.1. prece tiek saņemta Pārdevēja veikalā Saules ielā 70, Daugavpilī;
4.2. piegāde ar SIA “Omniva”, reģ.nr. 40103527192, Omniva pakomātu starpniecību;
4.3. piegāde ar SIA "DPD Latvija", reģ.Nr. 40003393255, PAKU BODES starpniecību;
4.5. piegāde ar VAS “Latvijas pasts”, reģ.Nr. 40003052790, starpniecību;
4.6. piegāde ar Pārdevēja kurjera starpniecību.
 Maksa par preces piegādi un piegādes laiks tiek noteikti atkarībā no izvēlētā piegādes veida, ar ko Pircējs tiek iepazīstināts pasūtījuma noformēšanas laikā.
 
5. Pircējam jāizņem pasūtītā prece 3 (trīs) darba dienu laikā, skaitot no paziņojama par preces gatavību saņemšanai saņemšanas dienas (ja prece tiek saņemta Pārdevēja veikalā Saules ielā 70, Daugavpilī).  
 
6. Pirms sākt lietot preci, Pircējam jāiepazīstas ar Preces lietošanas instrukciju un Prece jālieto saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši Preces īpašībām un paredzētajam lietošanas mērķim.
 
7. Pārdevējs nodrošina www.elitera.lv piedāvātajām precēm garantiju atbilstoši attiecīgās preces ražotāja noteiktajam garantijas termiņam un noteikumiem un saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un citiem saistošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 
8. Pircējs ir tiesīgs izvirzīt Pārdevējam prasībām un pretenzijas rakstiski saistībā ar konstatēto preču brāķi vai neatbilstību aprakstam, garantijai. Prasības, pretenzijas pieteikšana un izskatīšana notiek saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un citiem saistošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 
9. Pārdevējs neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad prece netiek piegādāta Pircējam Pircēja nepatiesi un/vai neprecīzi norādītas informācijas dēļ. Ja pasūtījuma izpildes gaitā tiek konstatēts, ka Pircējs ir izdarījis preces pasūtījumu, norādot nepatiesu un/vai neprecīzu informāciju, Pārdevējam ir tiesības neizpildīt tādu pasūtījumu un vienpusēji atkāpties no noslēgtā distances līguma, par to informējot Pircēju.

10.Sakarā ar svētkiem un lielu noslogotību pasūtījumu piegāde var būt kavēta

 
[2.] Atteikuma tiesību izmantošana


1. Pircējam  ir tiesības atgriezt iegādāto preci Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad Pircējs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ar nepārprotamu paziņojumu uz Pārdevēja e-pastu: info@elitera.lv jāinformē par lēmumu atteikties no šā līguma.  Pircējs var izmantot atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.
 
2.  Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, tajā skaitā iepakojuma pilnīgu un nevainojamu saglabāšanu.
 
3. Pircēja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atgriezt preci Pārdevējam.
 
4. Pārdevējs 30 dienu laikā no Pircēja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas atmaksā Pircējam to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt Pircējam tā samaksāto naudas summu par preci, kamēr Pircējs nav atdevis preci vai arī nav iesniedzis preces atdošanu vai nosūtīšanu apstiprinošus dokumentus.
 
5. Pircējam par saviem līdzekļiem jānogādā prece Pārdevēja veikalā “Elitera” Saules ielā 70, Daugavpilī, LV-5401.
 
6. Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja:
6.1. ja prece tika izgatavota pēc Pircējs norādījumiem un mērītas preces (piemērām, audumi, kuri nogriezti pēc Pircēja norādītās metrāžas, tekstila izstrādājumi, kas tika izgatavoti pēc Pircēja individuālajiem izmēriem), vai prece ir nepārprotami personalizēta, tai skaitā visas preces ar individuālo izšuvumu;
6.2. Pircējs ir lietojis preci un veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot to atpakaļ (piemēram, lietota gultas veļa, gultas piederumi un dvieļi u.c.);
6.3. Citos 2014.gada 20.maija Ministru kabineta noteikumos Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" noteiktajos gadījumos.
 
[3.] Privātuma politika
 
1. Veicot pasūtījumu www.elitera.lv un iesniedzot savus datus, Pircējs apstiprina, ka viņš piekrīt iesniegt Pārdevējam savus personas datus un neiebilst, ka Pircēja  iesniegtos personas datus Pārdevējs apstrādās pasūtījuma izpildes nolūkos, kā arī  mārketinga nolūkos.
 
2. Pircējs piekrīt Pārdevēja jaunākās informācijas, piemēram, par cenu atlaidēm, jauniem pakalpojumiem, īpašām akcijām u.tml., saņemšanai uz Pircēja norādīto e-pastu. Pircējam ir tiesības atteikties no jaunumu saņemšanas, nosūtot attiecīgu ziņu uz Pārdevēja e-pastu: info@elitera.lv.

3. Pārdevējs nodos pasūtījuma piegādei nepieciešamus Pircēja iesniegtus datus, kompānijai, kuru Pircējs izvēlējas veicot pasūtījumu kā piegādātāju, kuras mīnētas [1.]sadaļas 4.punktā. Pārdevējs nenes atbildību par [1.] sadaļas 4.punktā minēto kompāniju privātuma noteikumiem.
 
 4. Veicot pasūtījumu www.elitera.lv Pircējs apstiprina, ka viņš ir informēts par savām tiesībām iepazīties ar saviem personas datiem, ko Pārdevējs apstrādā, kā arī veidu, kādā tie tiek apstrādāti, pieprasīt labot vai iznīcināt savus personas datus. Pieprasījumu jānosūt rakstiski un Pārdēvēja e-pastu: info@elitera.lv.

5. Pārdevējs nodrošina Pircēja datu saglabāšanas drošumu un konfidencialitāti, saskaņā ar LR un ES normatīvajiem aktiem.
 
 
6. Pārdevējs neuzglabā elektroniski noslēgtā distances līguma kopiju.
 
[4.] Noslēguma noteikumi
1. Pircējs un Pārdevējs vienojas, ka informācija, kas ir pieejama e-veikalā www.elitera.lv (tostarp, bet ne tikai, šie Noteikumi tai skaitā informācija par Atteikuma tiesībām, informācija par Pārdevēju, piedāvāto preču apraksts, kopšanas padomi utt.), tiek uzskatīta par iesniegtu Pircējam rakstiskā veidā.
2. Pircējs veicot pasūtījumu un spiežot pogu “apstiprināt pasūtījumu”, apliecina ka pirms pasūtījumu veikšanas iepazīstas ar Preču iegādes noteikumiem, tie viņam ir saprotami un Pircējs tiem piekrīt.
3. Visas nesaskaņas, kas ir radušās saistībā ar pirkšanas un pārdošanas līgumu starp Pircēju un Pārdevēju, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja nesaskaņas neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tās ir jārisina Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.