Grozs

Preces atgriešana

ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANA

 1. Pircējam ir tiesības atgriezt iegādāto preci Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad Pircējs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam ar nepārprotamu paziņojumu uz Pārdevēja e-pastu: jāinformē par lēmumu atteikties no šā līguma. Pircējs var izmantot atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.
 2. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, tajā skaitā iepakojuma pilnīgu un nevainojamu saglabāšanu.
 3. Pircēja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atgriezt preci Pārdevējam. Pircējam par saviem līdzekļiem jānogādā preci Pārdevēja veikalā “Elitera” Saules ielā 70, Daugavpilī, LV-5401, Latvija.
 4. Pārdevējs 30 dienu laikā no Pircēja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas atmaksā Pircējam to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt Pircējam tā samaksāto naudas summu par preci, kamēr Pircējs nav atdevis preci vai arī nav iesniedzis preces atdošanu vai nosūtīšanu apstiprinošus dokumentus.
 5. Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja:

  1. ) ja prece tika izgatavota pēc Pircēja norādījumiem un mērītas preces (piemērām, audumi, kuri nogriezti pēc Pircēja norādītās metrāžas, tekstila izstrādājumi, kas tika izgatavoti pēc Pircēja individuālajiem izmēriem), kā arī visi tekstila izstrādājumi ar izšuvumiem, kas uztaisīti pēc Pircēja norādījumiem un/vai personalizētiem uzrakstiem un tekstiem.
  2. ) Pircējs ir lietojis, mazgājis preci un veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot to atpakaļ (piemēram, lietota un/vai mazgāta gultas veļa, gultas piederumi un dvieļi u.c.).
  3. ) Citos 2014.gada 20.maija Ministru kabineta noteikumos Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" noteiktajos gadījumos.